Carolina Bont over intuïtie, mindfulness en hooggevoeligheid

Carolina Bont over intuïtie, mindfulness en hooggevoeligheid

Je bent meer dan enkel je lichaam en je hebt een subtiele innerlijke stem die van alles te zeggen heeft over jouw ontwikkeling, geluk en overleving. Die moedige stem is je intuïtie, de directe verbinding met je levenskracht.

Carolina's Blog

Oordelen over ziek zijn

door Carolina Bont

Ze heeft een moeilijke periode achter de rug, maar nu is ze weer gezond. Ze heeft altijd actief in het leven gestaan en is blij dat ze nu de energie weer heeft om haar werk te doen en haar interesses te volgen. ‘In het jaar dat ik zo ziek was ervoer ik sommige mensen uit mijn omgeving als veroordelend. Naar hun mening zou ik met een positievere instelling sneller genezen zijn,’ zegt ze. Ze mijdt die mensen nu want door hun eigen voorstelling op haar te projecteren hadden ze geen oog voor wat er echt aan de hand was met haar.

Ziek zijn kan verschillende reacties opwekken. Eeuwenlang zag men ziek zijn als een straf van God. Daarna verschoof het beeld naar het andere uiterste: de zieke werd gezien als slachtoffer, en genezing kon alleen van buitenaf komen. Een nieuwe, hedendaagse visie is dat lichaam en geest één zijn en dat er dus een wederzijde beïnvloeding is. Een fysiek symptoom kan bijvoorbeeld een uitdrukking zijn van stress, verdriet of machteloosheid. En dan helpt het om jezelf ook op het emotionele vlak te helen.

Het probleem is alleen dat dit vaak vanuit een dogmatische instelling wordt benaderd en vanuit achterhaalde, benauwende opvattingen. Het is een misvatting te denken dat ons wel of niet lichamelijk gezond zijn onze geestelijke gezondheid weerspiegelt. Je zelfbeeld wordt door dit idee verslechterd en je schuldgevoel geactiveerd, wat juist een ondermijning is voor je gehele welzijn.

Wat mij altijd verbaast bij dit soort theorieën, is dat men het feit negeert dat er genoeg mensen zijn die een chronisch negatieve instelling hebben en die toch zelden ziek zijn.
Er zijn bovendien veel wijze mensen geweest, die ziek werden en die zo wijs waren zich hier niet over te verbazen en zichzelf niet te beschuldigen of verwijten te maken. Verder is bekend dat veel ernstig zieke kinderen een opvallend positieve en wijze instelling hebben; Elisabeth Kübler Ross(*) heeft daar uitgebreid over geschreven. En bedenk ook dat dieren ziek worden zonder dat een negatieve of positieve instelling ter sprake komt.

De levensstroom waarin ziekte en gezondheid, geest en lichaam, kracht en zwakte, hun plaats kunnen hebben, is een natuurlijke gang van zaken. En daar kunnen wij beter mee omgaan als wij onszelf in moeilijke tijden niet veroordelen. Natuurlijk is het zo dat gezonde fysieke gewoontes en je psychische toestand van invloed zijn op je gehele welzijn. Maar als ziekte gezien wordt als falen, en gezondheid als bewijs van innerlijke harmonie, is dat een zelfvervreemdende benadering. Ziek zijn en ziek worden zijn complexe processen waarin je genen en je omgeving ook een rol kunnen spelen. Er is nog veel onzekerheid over hoe dit alles precies in elkaar steekt.

Wees alert op wat positief kan bijdragen aan de verbetering van je gezondheid. Luister naar je lichaam en zorg op een liefdevolle manier voor jezelf. Vraag jezelf: ‘Wat doe ik als ik niet van mezelf houd? En wat als ik wel van mezelf houd?’ Jezelf als één geheel benaderen kan je meer mogelijkheden geven om je gezondheid positief te beïnvloeden. Je kunt in je leven niet alles beheersen, maar je kunt er wel voor kiezen om constructief om te gaan met wat je overkomt.

(*) Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004) was een Zwitsers-Amerikaans psychiater. Ze werd beroemd om haar pionierswerk rond stervensbegeleiding en de verschillende fasen van rouwverwerking.

, ,

Ontdek je hooggevoelige en intuïtieve kracht

Enkele reacties van online cursisten: